top of page

Tjenester

 

Print og utsendelse

Vi har digital fargeprinter og pakkeutstyr for å håndtere både små og store utsendelser.

Vi printer alt fra et enkelt brev til større kampanjer med både følgebrev, spørreskjema og svarkonvolutt.

Scanning og annen type responshåndtering

Vi kan scanne alt av papirformater, fra små svarkuponger og opp til A3. I tillegg til dataene leverer vi bilder av det vi har scannet slik at det er full sporbarhet tilbake til det originale dokumentet. Vi har noe av markedets beste utstyr med stor scanner kapasitet slik at vi kan ta prosjekter både på kort varsel og med høyt leveringstempo.

I tillegg til scanning har vi for enkelte kunder utviklet løsninger hvor deres kunder kan velge å respondere i ulike kanaler (papir, web, IVR) og hvor kunden kan styre videre dialog gjennom å velge mellom ulike kommunikasjonskanaler (epost, SMS, postalt).

grønne papirer
Spørreundersøkelser
Vi kan bidra med prosjektplanlegging, skjemadesign, produksjon og utsendelse samt responshåndtering av spørre-skjema som kommer i retur.
Data kan leveres på mange ulike format, SPSS, txt, excel m.m. Bildene av spørreskjemaene leveres som pdf, navngitt med skjemaID.
Vannmåleravlesning
 

Vi gjør selvavlesing av vannmålere både enkelt og kostnadseffektivt. Utsendelse på epost, SMS eller postalt avhengig av hva avleser ønsker. Vi samler respons fra web, IVR og målerkort, alt kvalitetssikret og med dokumentert sporbarhet.

Registeringsservice
 

Skanning og registrering av ulike typer svarskjema med daglig eller ukentlig rapportering. Vi håndterer dokumentasjon som skriftlig samtykke, adresseregistrering, bestillinger m.m.

Arkivscanning
 

Vi kan scanne dine dokumenter som f.eks. kontrakter, kundedokumentasjon,

brev og andre typer dokumenter. Alt leveres på PDF, PDF søkbart, TIFF, JPEG m.m.

Digitalisering av arkiv
 

Frigjør plass på kontoret, gjør arkivet om til elektronisk søkbare data for enkel gjenfinning og sikrere lagring/backup av data.

OCR konvertering
 

Konverter dokumentene dine til fullt redigerbare Word, Excel eller tekst søkbare PDF filer. I tillegg kan vi strukturere ulike formater av samme informasjon slik at dette blir enhetlig og tilrettelagt for videre håndtering internt.

bottom of page