top of page

Om oss

 

ViaScan AS ble startet i 2007 som et servicebyrå og konsulentselskap innenfor digital dokumenthåndtering. Selskapet leverer i dag print og konvoluttering samt dokumentskanning og responshåndtering for våre kunder. Vi har også kunder hvor vi arbeider med effektivisering av arbeidsflyt i forbindelse med dokumenthåndtering, og hvor vi har laget skreddersydde, men enkle og kostnadseffektive løsninger for kundekommunikasjon 1:1. Dette gjøres gjennom enten i våre løsninger eller i kundenes eget system i kombinasjon med effektiv digitaliseringsproduksjon, d.v.s. skanning, tolking, verifisering og manuell komplettering (punching) samt før- og etterarbeid med dokumentene.

 

Vi har over 20 års erfaring med skanning og dokumenthåndtering, og er lokalisert i Oslo. Selskapet har

2 fast ansatte og en gruppe faste vikarer som hentes inn ved større oppdrag. Vi er i stand til å håndtere små og store prosjekter som involverer innhenting av data fra én eller flere kanaler. Alt samlet og levert som en datafil fra oss.

 

Vi samler informasjon fra papir, IVR (telefon) og web som blir grunnlag for kundekommunikasjon, fakturering, strategiske beslutninger m.m. Vi benytter software fra ReadSoft AS i tillegg til egenutviklede løsninger for manuell komplettering av informasjon som ikke lar seg tolke maskinelt.

 

Vårt viktigste konkurransefortrinn er høy kvalitet på dataene vi leverer fra oss. Våre kunder skal kunne stole på at den informasjonen de får fra oss er korrekt.

Fordi vi holder høy informasjonskvalitet har vi i all hovedsak kunder i kommune-, energiverk- og bank- sektoren, samt analysebyråer, forsikringsselskaper, forskningsinstitusjoner og andre som ønsker å gjøre dokumenter til søkbar informasjon i egne beslutningsprosesser.

bottom of page