top of page

Våre kunder

ViaScan AS har spesialisert seg på optisk lesing av papirdokumenter. Våre tjenester benyttes i stor grad av analyse- og konsulentbyråer, banker og forsikringsselskap og forskningsinstitusjoner. Maskinskrevet tekst, avkryssinger og håndskrevne tall blir konvertert til data, i tillegg leverer vi bilde av originaldokumentet navngitt slik kunden ønsker det.

Vi er spesielt store innenfor segmentet selvavlesninger. Vi har over 80 kommuner som hvor vi håndterer selvalvesning av vannmåler.  Dette foretas i en egenutviklet løsning hvor respons kommer i flere kanaler; web, IVR og måleravlesningskort. I tillegg til å sende ut påminnelser om avlesning postalt, kan kommunene benytte vår løsninger for utsendelse av SMS og epost. Alt er samtykkebasert, og styrt av den enkelte kundes ønske om kommunikasjonskanal for neste måleravlesning.

bottom of page